Keuring valbeveiliging middelen

De keuring valbeveiliging middelen dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Valbeveiligingsmiddelen dienen bij voorkeur persoonlijk op maat verstrekt te worden. Materialen die gebruikt worden, dienen voorzien te zijn van een bewijs van keuring. Tevens is het altijd belangrijk om voor uzelf grondig en kritisch te kijken naar de materialen die u gaat gebruiken en of u die materialen betrouwbaar vindt.
Door het laten keuren van uw valbeveiligingsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van valbeveiligingsmiddelen worden door W&S NEN Keuringen uitgevoerd volgens de betreffende normen per onderdeel.

De keuring valbeveiliging middelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de middelen gecontroleerd.

Let op!! De keuring van valbeveiliging middelen is een moment opname. Controleer altijd uw middelen voorafgaand aan het gebruik er van!!

  • Inspectiepunten valbeveiliging middelen
    Aan de hand van een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd
  • Onderdelen valbeveiliging middelen
    Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel
  • Administratie en certificaten
    Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en certificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen

VALBEVEILIGINGS MIDDELEN            1 T/M 10 ST 11 T/M 24 ST 25 + ST    

Harnasgordels, vanglijnen, etc.               € 7,50           € 7,00       € 6,50

Losse koppelingen, karabijnhaken, etc. € 3,00            € 2,50      € 2,00

Staalkabel valstopapparaten                     Op aanvraag
Wij keuren geen permanente valbeveiligingssystemen en/of permanente borgingspunten.

Voorrijtarief € 35,00

Alle prijzen ex. 21% BTW