Keuring NEN-EN 1004 rolsteiger onderdelen

 

Over de keuring NEN-EN 1004

De keuring NEN-EN 1004 is een visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen) volgens de norm NEN-EN 1004

Het gebruik van rolsteigers wordt in de bouw, vooral bij montage-installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger. Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en de opbouwers en gebruikers voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger.

Door het laten keuren van uw rolsteiger onderdelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van rolsteiger onderdelen worden door W&S NEN Keuringen uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1004.

Keuring NEN-EN 1004 rolsteiger onderdelen

De keuring NEN-EN 1004 van rolsteiger onderdelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd.
Let op!!
De keuring van de rolsteiger onderdelen zegt niets over de juiste opbouw hiervan. Houd u altijd aan het opbouwschema van de fabrikant.

  • Inspectiepunten rolsteiger onderdelen
    Aan de hand van een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd

Tarieven keuren rolsteigers
ROLSTEIGERS                                   1 T/M 24 P/ST    25 T/M 49 P/ST        50 + P/ST            

Rolsteiger onderdelen per stuk            € 3,00                 € 2,50                    € 2,00
Wij keuren geen vast opgebouwde of onderdelen van vast opgebouwde steigers

Voorrijtarief € 35,00

Alle prijzen ex. 21% BTW.