Veiligheid & Betrouwbaarheid

W&S NEN Keuringen is een erkend inspectie- en keuringsbedrijf die u inzicht geeft in de veiligheid en betrouwbaarheid van uw arbeidsmiddelen en elektrische installatie. Met een Keuring van W&S NEN Keuringen voldoet u gelijk aan de wettelijke verplichtingen die volgens de Arbowet zijn vastgesteld.

Tarieflijst boetes Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)
Veilige arbeidsmiddelen is waarom het moet gaan. Toch zijn er enkele werkgevers die zich pas laten overtuigen op basis van boetebedragen. Als een werkgever de arbeidsmiddelen niet gekeurd heeft, dan staat hiervoor een boete van 3000 euro. Bij een herhaling en een 2e herhaling: 6000 respectievelijk 9000 euro. In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop bedraagt het boetebedrag 15.000 euro. Lees het inhoudelijke artikel voor meer informatie.

Nieuw bij W&S NEN Keuringen.

RI&E

Hoe zeker bent u van uw zaak?

Alles goed geregeld?

Via W&S NEN Keuringen wel!!

Met behulp van ons eigen instrument voert W&S NEN keuringen een gedegen risico-inventarisatie uit.

De risico-inventarisatie wordt altijd gezamenlijk met u geëvalueerd waarbij we tot een advies in de vorm van “plan van aanpak” komen.

 

Meer informatie Contact