Veiligheid & Betrouwbaarheid

W&S NEN Keuringen is een erkend inspectie- en keuringsbedrijf die u inzicht geeft in de veiligheid en betrouwbaarheid van uw arbeidsmiddelen en elektrische installatie. Met een Keuring van W&S NEN Keuringen voldoet u gelijk aan de wettelijke verplichtingen die volgens de Arbowet zijn vastgesteld.

Tarieflijst boetes Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)
Veilige arbeidsmiddelen is waarom het moet gaan. Toch zijn er enkele werkgevers die zich pas laten overtuigen op basis van boetebedragen. Als een werkgever de arbeidsmiddelen niet gekeurd heeft, dan staat hiervoor een boete van 3000 euro. Bij een herhaling en een 2e herhaling: 6000 respectievelijk 9000 euro. In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop bedraagt het boetebedrag 15.000 euro. Lees het inhoudelijke artikel voor meer informatie.