Keuring NEN 2484 Draagbaar klimmaterieel

Over de keuring NEN 2484

De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel

Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is de bron van vele ongevallen met ladders en trappen. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door W&S NEN Keuringen uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Keuring NEN 2484 draagbaar klimmaterieel

De keuring van ladders en trappen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd.

  • Algemene inspectie punten
    Aan de hand van een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd
  • Onderdelen draagbaar klimmaterieel
    Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel
  • Administratie en certificaten
    Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en certificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen.

 

DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL     1T/M 10 P/ST 11 T/M 24 P/ST 25 + P/ST    

Ladders en Trappen                             € 7,50          € 7,00              € 6,50

Voorrijtarief € 35,00

Prijzen ex 21% BTW