Keuring NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen

Op het gebied van elektrische veiligheid en in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrisch gereedschap, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn. Dit kan gerealiseerd worden door middel van de keuring NEN 3140.

Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door W&S NEN Keuringen uitgevoerd volgens de norm NEN 3140 :2018

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig gekeurd dienen te worden.

Aan de keuring NEN 3140 worden de volgende eisen gesteld:

  • Een visuele controle;
  • Een controle door meting of beproeving;
  • Een registratie moet worden bijgehouden;
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn;
  • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.

De norm NEN 3140 is vervangen voor de nieuwe norm NEN 3140 : 2018

De Arbobeleidsregels waren tot eind 2011 van kracht. De door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gehanteerde regels waren in de Arbeidsbeleid regels beschreven. Een van deze beleidsregels schreef  de NEN 3140 voor als minimale verplichting bij het keuren van elektrische arbeidsmiddelen. Dit was een directe link tussen de Arbowet en de NEN 3140

De Arbobeleidsregels zijn vervangen door Arbocatalogi. De door diverse branches en bedrijven opgestelde Arbo catalogi beschrijven hoe men om dient te gaan met de veiligheid van arbeidsmiddelen. De Arbobeleidsregels beschrijven op welke wijze de Arbeidsinspectie de geldende wetgeving interpreteert en dus ook handhaaft. Dit worden ook wel minimale beschermingsniveaus genoemd.

Een werkgever mag dus ook een andere vergelijkbare norm, bijvoorbeeld een  Amerikaanse of Duitse norm hanteren. Uitgangspunt is dat er minimaal een gelijk veiligheidsniveau wordt bereikt. In alle Arbo catalogi wordt voor wat betreft elektrische veiligheid verwezen naar de NEN 3140.

Tarieven keuren elektrische arbeidsmiddelen
ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN                                      1 T/M 24 ST  25 T/M 49 ST  50 + ST
Elektrisch gereedschap, machines en apparatuur              € 7,50           € 7,00           € 6,50

Stationaire machines / Vast opgestelde machines              € 12,50          € 11,50        € 10,00

Stroom verdeel kasten                                                             € 12,50          € 11,50        € 10,00

Voorrijtarief € 35,00

Prijzen ex. 21% BTW